Att skapa en blomstrande skola i en växande stad

Vi välkomnar fler och fler helsingborgare till vår stad och till våra skolor. Det ställer krav på oss som arbetsgivare att anpassa oss och tänka nytt.

Vi vill att du lyckas

I Helsingborgs stads skolor har vi en målsättning att alla ska lyckas. Det gäller såklart våra barn och elever men också alla våra medarbetare. Helsingborgs stads skolor har tagit en rad olika steg för att lyckas i en växande stad. Ing-Marie Rundwall som är utbildningsdirektör berättar:

– Vi behöver alla hjälpas åt. Det handlar om att samutnyttja lokaler och resurser, frigöra mer tid åt lärarna att göra rätt saker, förankra våra tankar och idéer hos våra politiker och sist men inte minst ha en gemensam målbild. Vi är på jobbet för Edvins och Esmeraldas skull.

Vi vågar mer 

Att få alla att gå åt samma håll förutsätter modiga chefer och flexibla pedagoger och lärare som tillsammans vågar tänka nytt. I Helsingborg har till exempel modersmålsarbetet behövt ett helt nytt modersmalslararetänk. Genom att samla kompetensen på ett ställe och se till att de har de verktyg som behövs, har modersmålslärarna fått en tydligare och mer stärkt roll. Bland annat är de med som en viktig kompetens i kartläggningen av nyanlända elever.
Modersmålslärare är en fantastisk resurs och möjlighet även för våra medarbetare. De 75
modersmålslärarna erbjuder undervisning och studiehandledning till cirka 4500 elever på 40 olika språk.

En annan viktig resurs framöver är nyanlända lärare som kommer till Helsingborg. Idag erbjuder modersmålsenheten en fortbildning i värdegrundsarbete utifrån läroplanen till de lärare som till exempel väntar på behörighet.

Alla är LIKA oLiKa

Ett annat viktigt uppdrag för oss i Helsingborgs stads skolor är att skapa stimulerande lärmiljöer där varje barn kan utvecklas och lära på sitt sätt. En grundplatta är att arbetet måste bygga på vetenskaplig grund.

– Vi behöver veta hur vi ska organisera ett lärande där vi från början vet att alla är olika.

I arbetet med att skapa en lärmiljö där alla kan inspireras, utmanas och inkluderas förväntas alla vara med och bidra. Från pedagoger och lärare, till rektorer och verksamhetsutvecklare. Det är en förutsättning och också en förväntan på alla våra medarbetare att vi jobbar tillsammans, menar Ing-Marie.

Avbryt

Lämna en kommentar