Att starta en ny kurs för eleverna var en självklarhet för Marina

Matematikläraren Marina Simonsson har startat upp kursen Mental träning på Filbornaskolan. Hennes elever tycker att kursen har varit en ögonöppnare och de har lärt sig mycket om sig själva. Marinas vision är att mental träning ska vara lika självklart i skolan som matematik. Helst redan i grundskolan.

På gymnasiet växer kraven på eleverna och många av dagens studenter känner stress och press, både från sig själva och från omgivningen. Med kursen Mental träning på schemat lär sig eleverna bland annat att hantera stress, ilska och ångest.

– Mental träning hjälper eleverna att utveckla sitt självledarskap samt lära sig strategier för att hantera utmaningar och stress. I kursen jobbar vi med självbildsträning genom reflektioner och övningar för egna tankar, känslor och värderingar. Eleverna lär sig att sätta upp mål och göra målbildsprogrammeringar genom visualiseringar och meditationer. Vidare tränar eleverna på att skapa positiv inre dialog som ger lugnare inre klimat och bättre attityd både till sig själva och omgivningen, säger Marina.

Det personliga intresset visade vägen

Marinas personliga intresse för mental träning drev förstås på intresset att starta kursen. Hon är sedan tidigare diplomerad mental tränare och med en egen idrottsbakgrund har hon själv insett hur mycket de kognitiva förmågorna påverkar prestationen. På Filbornaskolan finns den populära idrottsprofilen vilket innebär att det också kryllar av idrottselever, som naturligtvis är intresserade av att prestera. Att starta kursen kändes som en självklarhet för Marina.

De praktiska momenten uppskattas

– Kursen mental träning är en 100 poängkurs som erbjuds som individuellt val på gymnasiet. Alla teoretiska delar av kursen följs upp av praktiska moment. Bara insikter skapar ingen förändring, därför ingår övningar i alla delar. Man behöver träna sina mentala muskler likaväl som man tränar fysiskt på gymmet. Vi började med några enstaka minuter meditation som utökades till 10 minuter i slutet av kursen. Meditationer, mindfulness, walking meditation, yoga och fokus-övningar var uppskattade inslag på lektioner.

Läs hela intervjun med Marina i artikeln Mental träning på schemat på Pedagogsajten

Avbryt

Lämna en kommentar