”Bli ditt bästa jag” skapar trygghet och studiero

Barn hoppar hage

”Bli ditt bästa jag” är en hälsofrämjande satsning inom Helsingborgs stads skolor som sedan starten 2014 haft som mål att göra fysisk aktivitet till en naturlig del av barnens vardag. Nu kan vi se att satsningen har gett goda resultat.

”Bli ditt bästa jag” är ett samarbete mellan Elevhälsan och Fritid Helsingborg som utvecklats från ett pilotprojekt som startade på Bårslövs skola 2014 . Sedan dess har verksamheten gjort succé och spridit sig till flera skolor där eleverna erbjuds fysiskt aktiva rastverksamheter en till två gånger i veckan. Det kan röra sig om allt från lekar och spel till dans och olika övningar som syftar till rörelse, gemenskap, socialisering och glädje.

”Bli ditt bästa jag” har tre huvudmål:

  • att fysisk aktivitet ska vara en naturlig del av elevens vardag
  • att förbättra elevens fysiska och psykiska hälsa, och öka medvetenheten om vad som påverkar hälsan
  • att skapa förutsättningar för arbetsro och måluppfyllelse i skolan.

Ökad trygghet och bättre studiero

Nu har ”Bli ditt bästa jag” utvärderats, och resultatet visar att satsningen, som främst riktar sig till elever i mellanstadiet, har haft god effekt på de deltagande skolorna.

Bland annat visar analysen att ”Bli ditt bästa jag” har lett till en ökad trygghet och mindre bråk och oroligheter på skolorna. De aktivare rastaktiviteterna har också bidragit till att bryta isolering för elever som riskerar att hamna i utanförskap, samt skapat en större studiero i klassrummen.

En av många som upplevt fördelarna med satsningen på ”Bli ditt bästa” är Wieselgrensskolans rektor Pia Smith.

– Vi ser en jättestor skillnad på rasterna och i klassrummen på grund av bland annat ”Bli ditt bästa jag”. Och det är något vi vill fortsätta med, konstaterar Pia Smith.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ”Bli ditt bästa jag” upplevs som positivt av samtliga skolor som har deltagit i verksamheten, och fler skolor har uttryckligen visat intresse för att delta.

Läs mer om ”Bli ditt bästa jag” på Pedagogsajten Familjen Helsingborg
“Bli ditt bästa jag” ger bra resultat
“Bli ditt bästa jag” bygger självkänsla
Pulshöjande inspiration från Chicago

Avbryt

Lämna en kommentar