”Det handlar om att göra det där lite oväntade”

Det här är Emma som är förstelärare i förskolan. I andra delen av “Skolskjutsen” pratar hon och Johan som är utvecklingschef om det här med att veta varför vi gör som vi gör och medvetenheten om att bygga vår verksamhet på beprövad erfarenhet.

Fördjupat kollegialt lärande

För att hela verksamheten ska vila på vetenskaplig grund behöver vi också sprida kunskap och beprövad erfarenhet vidare till alla i verksamheten.. Några av våra förstelärare i förskolan har till exempel samlat sina erfarenheter i en bok som heter Kraften i att utgå från barns lek. I boken beskriver förskolechefer och förstelärare hur de på ett processorienterat sätt arbetar med förskolans lärande genom att lyssna på barns tankar och lek.

Förstelärarna är skickliga pedagoger med en klar och tydlig vision om hur de vill utveckla förskolans arbetssätt. De är en viktig pusselbit i förskolans arbete med hög måluppfyllelse, att arbeta inkluderande och på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Här kan du läsa mer om Kraften i att utgå från barns lek

IFOUS – ett samarbete med fokus på praktiknära forskning

Ett annat sätt att jobba forskningsbaserat är att hålla sig uppdaterad och vara med där det händer. Helsingborgs stads skolor ingår i ett partnersamarbete inom IFOUS som  ska fokusera på praktiknära forskning i skolan för att bättre kunna möta framtidens utmaningar.

Genom partnerskapet skapar vi ännu bättre förutsättningar för ett samarbete med den vetenskapliga akademin, få ingå i forskningsstudier och aktivt delta i den offentliga diskussionen om skolans utveckling.

Ifous är en förkortning för innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Ifous är ett oberoende forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola samt stärker konkurrens- och innovationsförmågan i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Här kan du läsa mer om vårt IFOUS-samarbete Digitalisering i skolan.

Karriärtjänster för forskning och vetenskap

Det finns många sätt att arbeta med beprövad erfarenhet och vetenskap. Ett sätt för oss i Helsingborgs stads skolor är att ge möjlighet för dig som medarbetare att få veta mer. Vi har både forskartjänster och lektorstjänster hos oss. Dina arbetsuppgifter som lektor är att stärka det vetenskapliga förhållningssättet och aktuell forskning för din verksamhet. Arbetsuppgifterna kan innebära att utveckla ämnesundervisningen men även stärka det vetenskapliga synsättet rent generellt inom ett skolområde eller ett ämnesområde.

Här kan du läsa mer om några av våra lektorer och forskare, och hur de ser på sitt arbete.

Träffa Andreia – en av våra lektorer

Vad gör Janaa som är strategisk utvecklare?
 

Avbryt

Lämna en kommentar