Vad gör en pedagogista?

Det här är Carina som är pedagogista hos oss. Är du nyfiken på vad en pedagogista egentligen gör så kan du läsa mer här!

Jag heter Carina Wällstedt Johansson och arbetar som pedagogista.

En pedagogista är en pedagogisk ledare som väcker tankar och frågor till pedagogerna i förskolan om det pedagogiska arbete som pågår tillsammans med barn och familjer. Min roll är att se verksamheten med andra ögon än de traditionella och ställa frågor för att ytterligare utveckla arbetet. Jag utmanar pedagogerna i deras tankar om arbetet kring barnen och kopplar detta till givna föreställningar och synsätt som finns om barn.

I vår organisation innebär pedagogistarollen ett nära samarbete med förskolechef där vi tillsammans bollar tankar och idéer. Här har jag ett ansvar för att kontinuerligt driva de pedagogiska frågorna och att kritiskt granska den pedagogiska verksamheten utifrån uppdraget i läroplanen, aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Jag håller i fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger kring barnsyn, kunskapssyn, pedagogisk miljö, projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. En av de viktigaste frågorna handlar om att lyfta fram barnens intresse, frågor och nyfikenhet och koppla samman det med pedagogernas uppdrag. Vad är barnen upptagna med i sina lekar? Vad är det de försöker förstå? Vad är de nyfikna på och med utgångspunkt i detta hur utformar pedagogerna verksamheten?

Som pedagogista kan du arbeta både övergripande för staden och ute på förskolorna på olika sätt. Pedagogistarollen kan ses som en byggarbetare med många olika verktyg i sin verktygslåda som förändras och utvecklas hela tiden. Pedagogistan bygger broar mellan ledning, pedagoger, barn och familjer på många olika sätt och i olika sammanhang för att barnen ska få möjlighet att bli sitt bästa möjliga jag på sin förskola.

Vill ni veta mer? Här kan du se en film om Pedagogistans roll!

 

Avbryt

Lämna en kommentar