Fem snabba till Hamid

Nyfiken på vad våra kollegor säger om sin arbetsplats och sin karriär? Här kan du läsa en intervju med en av våra medarbetare, Hamid Yasin, förstelärare i matematik och NO på Wieselgrensskolan.

 Hamid Yasin är förstelärare i matematik och NO på Wieselgrensskolan i Helsingborg och har arbetat inom Helsingborgs stads skolor sedan 2006.

Hur kom det sig att du valde att jobba på just Wieselgrensskolan?

– Jag påbörjade min undervisningskarriär på det som då kallades Fredriksdalsskolan i Helsingborg. Ett år senare blev jag rekommenderad av en av mina kollegor att söka tjänst på Wieselgrensskolan. Jag följde hans råd och fick tjänsten. Nu är jag på mitt elfte år som lärare på Wieselgrensskolan och jag trivs lika bra nu som jag gjorde när jag började.

Hur skulle du beskriva samarbetet på din skola?

– Vi som enhet arbetar tillsammans på ett väldigt effektivt sätt. Vi sätter elevernas behov och förutsättningar främst. Vi arbetar på en mångkulturell skola med elever från olika bakgrunder. Personalen här på skolan har många olika språkliga och kulturella kompetenser vilket gör att vi bättre kan ta hand om våra elever som inte har svenska som modersmål och deras föräldrar. Därför är samarbetet med andra kollegor viktigt. Vi jobbar språkutvecklande i alla ämnen och har flera studiehandledare anställda på skolan som hjälper elever i både teoretiska och praktiska ämnen. Samarbetet är organiserat genom att det sker god kommunikation och samspel bland personal i arbetslaget, mentorer samt ämneslärare tillsammans med rektor. Servicepersonal på skolan blandas även in. SYV, bibliotekarier, kurator med flera är viktiga delar av samspelet på vår skola. Rektorernas roll på skolan är central. Personal och lärare behöver stöd från en bra chef och det är något som Wieselgrensskolans administration tar på allvar.

Om du fick önska helt fritt, vad hade du velat göra mer av på jobbet?

– Jag hade valt att öka antalet undervisningstimmar i ämnet matematik. Jag anser att matematik är mer än multiplikationstabeller och huvudräkning, det är träning för hjärnan. Man övar på sin problemlösningsförmåga och sitt logiska tänkande, vilket alltid är bra att ha i resten av livet. Dessutom önskar jag att lyfta upp ämnet teknik och arbeta mer med programmering.

Vad är det viktigaste du har lärt dig under din tid inom Helsingborgs stads skolor?

– Att tänka utanför ramen. Jag har jobbat med flippat klassrum i fem år och har lärt mig att det finns andra tillvägagångssätt när det kommer till undervisning. Jag har skapat videoklipp som jag använder i min undervisning. Man behöver inte alltid följa den traditionella mall som finns för att undervisa eleverna. Nya angreppssätt kan löna sig och en strikt begränsning är motverkande.

Vilka är de största fördelarna med att jobba inom Helsingborgs stads skolor?

– Den starka tillgången på resurser. Helsingborgs stad har gjort stora satsningar på att digitalisera skolorna och även att lyfta intresset för matematik. Det är väldigt viktigt att skolan håller en uppdaterad och hög nivå i utvecklingen parallellt med samhällsutvecklingen. Dagens elever är morgondagens ledare i samhället. Därför är det väsentligt att undervisningen i skolan inte skiljs från samhällets utveckling. De måste fungera hand i hand för att vi ska lyckas som samhälle.

Häng med Hamid för ett besök på Wieselgrensskolan:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *