Fem snabba till Lisa

Nyfiken på vad våra kollegor säger om sin arbetsplats och sin karriär? Här kan du läsa en intervju med en av våra medarbetare, Lisa Jönsson, lärare på Laröds skola.

Lisa Jönsson är lärare på Laröds skola i Laröd utanför Helsingborg. Hon tog examen från Högskolan i Halmstad i juni 2015. Hennes första tjänst var på Tågaborgsskolan, en annan av Helsingborgs stads skolor, där hon arbetade i nästan två år och i april 2017 började hon på Laröds skola.

Hur kom det sig att du valde att jobba på just Laröds skola?

– Jag fick höra positivt om skolorna i Laröd och är väldigt glad för att vara nära naturen vilket Laröds skola är. Det är nära till stranden, större gräsplaner och en skolgård som har tillgång till skog. Detta är för mig en tillgång då jag gärna ser utomhuspedagogik som en stor del av lärandet.

Hur skulle du beskriva samarbetet på din skola?

– Inom arbetslaget samarbetar vi bra vilket skapar en röd tråd genom det arbete vi gör med våra elever. För mig handlar det om att ge och ta och att vi tillsammans hjälper varandra i den mån vi kan. Vi finns där för varandra och vi ställer gärna upp om situationen kräver det. Vi är varandras tillgångar.

Om du fick önska helt fritt, vad hade du velat göra mer av på jobbet?

– Jag hade önskat att pedagoger i skolan ska få mer pengar och tillgång till utbildningar inom IKT. Detta för att kunna fortbilda sig så att man kan utveckla sin elevgrupp. Även utöka det digitala läromedlet.

Vad skulle kunna få dig att byta jobb?

– Det är svårt att säga. Att få flytta in i den nya Laröds skola har varit stimulerande, att få vara med och bygga upp något alldeles nytt.

Vilka är de största fördelarna med att jobba inom Helsingborgs stads skolor?

– Helsingborgs stads skolor är långt fram när det gäller IKT och det ser jag som en stor fördel. Det öppnar upp till så mycket mer i elevers utbildning. Sedan har Helsingborgs stad stora tillgångar som Komtek, NSR och Pedagogiskt center.

Spana in Lisas arbetsplats ”nya” Laröds skola:

Avbryt

Lämna en kommentar