”Jag behöver utmaningar för att trivas.”

Nyfiken på vad våra kollegor säger om sin arbetsplats och sin karriär? Här kan du läsa en intervju med en av våra medarbetare, Marianne Björklund-Persson, rektor på Maria Park och Flohem förskola.

Vad är det första du gör på morgonen när du kommer till jobbet?

–Jag är oftast på plats tidigt och går in och säger hej till de barn och medarbetare som är på vår öppningsavdelning. Sen är det att gå igenom mail som kommit sedan jag gick hem dagen innan och kolla igenom kalendern och få en översikt över dagen. Fast…. som skolledare vet jag att cirka 50 procent av det som jag kommer att göra under dagen är saker jag inte har inplanerat. Det är så det är när man arbetar med människor och något som jag tycker är spännande.

Dina förskolor har vunnit pris för ert sätt att arbeta. Vad är framgångsfaktorn i ert arbetssätt?

– Det finns en stor transparens i vår verksamhet och medarbetarna ges förutsättningar att ta ansvar för beslut och sitt eget självledarskap. Vi arbetar också aktivt med att skapa förutsättningar för ett hållbart medarbetarskap över tid, att man kan påverka och skapa ett välmående och nöjdhet i verksamheten. Tex lämnar medarbetarna själv ett förslag på rätt lön vid den årliga lönerevisionen. Det har vi gjort i 5 år och det är ngt som påverkat medarbetarna positivt. De uttrycker att de känner sig mer professionella och att de har sin egen utvecklingsprocess knuten till verksamhetens mål tydlig och aktiv under hela året. Jag kan se att det har stärkt vårt systematiska kvalitetsarbete och ökat nöjdheten i lönesamtalen.

Vilka är era främsta utmaningar 2023?

– Att behålla den positiva energi, nyfikenhet och driv som finns i vår verksamhet över tid.
Att det föds färre barn i Helsingborg och vårt upptagningsområde vilket påverkar vår verksamhet.

Vad är det roligaste med att vara rektor?

– Människorna jag möter i mitt uppdrag som skolledare! Små som stora. Att få vara en del av deras tankar, samtal och nyfikenhet. Den kreativa processen som finns i verksamheten, här finns en stor vilja och lust! Sen tycker jag om när det är mycket som händer och saker som ska lösas. Jag behöver utmaningar för att trivas.
Skolledaruppdraget är varierande, utmanande, roligt och kunskapsskapande.

Vad är det viktigaste uppdraget du har som ledare?

– Att skapa förutsättningar för medarbetare att lyckas i sitt uppdrag så de kan erbjuda barnen i vår verksamhet undervisning, upplevelser och vistelsetid av hög kvalitet.
Att vara en förebild både med mod att prova nya saker men även att själv skapa balans arbete-fritid för ett hållbart medarbetarskap.
Att förmedla att jag går till mitt arbete med glädje och förväntan varje dag!

Vi arbetar med framtidens beslutsfattare och världsmedborgare, det är ett viktigt uppdrag!

Avbryt

Lämna en kommentar