Fem snabba till Soledad

Nyfiken på vad våra kollegor säger om sin arbetsplats och sin karriär? Här kan du läsa en intervju med en av våra medarbetare, Soledad Nilsson, förskollärare på Slottsvångens förskola.

Soledad Nilsson är förskollärare på Slottsvångens förskola i Helsingborg och har arbetat inom Helsingborgs stads skolor i åtta år.

Hur kom det sig att du valde att jobba på just Slottsvångens förskola?

– Värdegrunden var tydlig och att de arbetade utifrån sina fyra ledord; glädje, gemenskap, genus och grogrund för lärande.

Hur skulle du beskriva samarbetet på din förskola?

– Stor gemenskap där allas barn är allas. Vi jobbar utan gränser mellan slotten, som vi kallar våra avdelningar. Vi har tillit till varandras kompetens och då får man möjlighet att fokusera lite extra på det.

Om du fick önska helt fritt, vad hade du velat göra mer av på jobbet?

– Möjligheterna till kompetensutveckling är stora och då får vi hela tiden möjlighet att utmana verksamheten.

Vad är det viktigaste du har lärt dig under din tid inom Helsingborgs stads skolor?

– Backspegeln ska vara mindre än framrutan.

Vilka är de största fördelarna med att jobba inom Helsingborgs stads skolor?

– Vi har en gemensam vision som alla strävar efter och kommer att uppnå.

Häng med Soledad för ett besök på hennes arbetsplats:

Avbryt

Lämna en kommentar