För rektor Anette är demokratiarbetet grunden till allt

Anette Bergmasth är rektor på Ängslyckans förskola, Jordbodalens förskola och Lantmätarens förskola. Hon beskriver sin roll inom demokratiarbetet som en vägledare och ett stöd för pedagogerna så de kan fullfölja demokratiuppdraget.

Att arbeta med demokratifrågor är ett måste menar Anette.

– Vi hittar inte på att det är viktigt att arbeta med demokratifrågor utan det är att förhålla sig till vårt uppdrag. Tyvärr hamnar det lätt i skymundan av olika anledningar men det är trots allt så att förskolan vilar på en demokratisk grund. Det är kärnan av allt vi gör och hela vårt samhälle. Därför är det så himla viktigt i det vi gör. Vilket samhälle vill vi ha framåt? Vi ska rusta våra barn för det föränderliga samhället, då måste vi visa hur demokrati fungerar också.

Skapa förutsättningar för både medarbetare och barn

Anette var i år nominerad i kategorin ”årets demokratiarbete” på skolledargalan. Skolledargalan är en årlig gala, konferens och mötesplats där skolledare kan lyftas fram och hyllas för sitt viktiga arbete. Motiveringen på skolledargalans hemsida lyder:

Med ett ledarskap som präglas starkt av demokratiska värderingar skapar Anette förutsättningar för medarbetare och barn att uppleva och leva reell demokrati. Genom att understryka att det barnen säger och visar är viktigt och på riktigt säkerställer Anette att barnen får och har tillgång rik variation av uttrycksmöjligheter. Hon betonar att ‘vi som verkar inom förskolan är tjänstemän med ett regeringsuppdrag’.

På Pedagogsajten kan du läsa en längre intervju med Anette. Där ger hon också tips till den som är intresserad av att lära sig mer och utveckla sitt demokratiarbete i sin verksamhet.

Avbryt

Lämna en kommentar