Förstelärare inom digitalisering vill stärka elevernas digitala kompetens med hjälp av Storyfication

Annika Schell är förstelärare inom digitalisering på Gantofta skola. Annika och hennes kollegor har jobbat i två läsår med att utveckla digitaliseringen i undervisningen och håller nu på att ta fram andra ämnesövergripande projekt på skolan som är inspirerade av Storyfication som metod.

Tidigare hade Gantofta skola en traditionell skolkultur med fokus på lärarledda genomgångar med efterföljande individuellt arbete. 2018 inledde skolan därför ett projekt i syfte att låta eleverna utveckla sin källkritiska förmåga, på ett kreativt sätt få pröva och ompröva sina egna idéer, arbeta mer med digitala texter samt medier och verktyg.

– Vi lade in projektet på schemat som skolans val och sen hade pedagogerna planeringsmöte en timme varannan vecka och då skapade pedagogerna alla ämnesövergripande uppdrag. Med högt i tak och mallar att utgå från skapade vi alla minst varsitt uppdrag som inkluderade 2-4 ämnen. Jag var ansvarig för uppbyggnad och underhåll av bloggen samt kallade till planeringsmötena. Inom verksamhetsområdet fanns det 6 skolor som hade varsitt projekt igång så jag träffade alla projektledare regelbundet under första läsåret. Under andra läsåret valde vi att fortsätta på egen hand då vi såg vinsterna för både våra elevers motivation samt vårt kollegiala lärande. Vi diskuterade språkutvecklande arbetssätt, multimodala verktyg samt praktiska inslag.

En uppdragsbaserad undervisning

Storyfication bygger på en uppdragsbaserad undervisning där eleverna får lösa uppdragen med hjälp av en karaktär. Uppdragen är ofta ämnesövergripande och målet är att få eleverna engagerade och att öka meningsfullheten av undervisningen.

– Att arbeta med uppdragsbaserad undervisning har för oss handlat om att få eleverna engagerade och att öka meningsfullheten på det innehåll vi hanterat i undervisningen. Vi har utgått från det centrala innehållet i flertalet ämnen när vi skapat våra uppdrag. Det är motiverande för både oss pedagoger och eleverna att få vara kreativa och få skapa något som andra ska läsa igenom. Att ha flera mottagare har sporrat våra elever till att höja kvaliteten på sina arbeten, säger Annika Schell, förstelärare inom digitalisering på Gantofta skola.

Den här texten är en förkortad version av en längre intervju med Annika som du kan läsa i sin helhet på Pedagogsajten.

Avbryt

Lämna en kommentar