Gör karriär hos oss

Kan man verkligen göra karriär inom skolan undrar kanske du? I Helsingborgs stads skolor vill vi öppna alla möjligheter vi kan för det. Vi tror att om du har möjlighet att få utvecklas genom dina styrkor och talanger, precis som vi vill att våra barn och elever ska göra, så bidrar du till en bättre skola och ett bättre samhälle.

Det finns många olika sätt att göra karriär hos oss. Vi har tillsatt en rad förstelärare både i förskolan, grundskolan, på gymnasiet och i fritidshem. Vi var faktiskt bland de första i Sverige att öppna upp för förstelärare i förskolan. Det är viktigt för oss att veta varför vi gör som vi gör. Därför har vi också satsat på att fler pedagoger hos oss ska få möjlighet att fortsätta utveckla sitt, och vårt, arbete på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi har både forskartjänster, lektorer och pedagogistor som arbetar med det på olika sätt.

Vi vill uppmuntra dig som jobbar hos oss att visa vad du går för. Våga satsa på det du tror på och berätta hur vi kan bli bättre. Därför finns det också möjligheter för dig att göra karriär i sidled hos oss. Som exempel finns här både elevkoordinatorer, äventyrspedagoger, hälsocoacher och IKT-pedagoger.

Exempel på karriärsteg hos oss

Förstelärare

Förstelärare innebär ett praktiknära karriärsteg. Du kommer att fortsätta att undervisa och tillsammans med din chef ta fram tjänstens innehåll utifrån barnens/elevernas/verksamhetens behov. Din uppgift som förstelärare kan till exempel vara att utveckla och förbättra det pedagogiska och didaktiska arbetet på din arbetsplats, inspirera och uppmuntra dina kollegor och  leda och driva utvecklingsprojekt. I Helsingborgs stads skolor satsar vi på förstelärare både inom förskolan, fritidshemmen, grundskolan och gymnasieskolan.

Förste förskollärare

Våra förste förskollärare arbetar i barngrupp som förskollärare och driver samtidigt förskolans utveckling tillsammans med förskolechefen. Bland arbetsuppgifterna ingår exempelvis handledning av pedagoger i olika kollegiala forum och ansvar för mentorskap och introduktion av nya kollegor.

Processledare

Som processledare i förskolan, arbetar du precis som förstelärarna till stor del i barngrupp men du driver även utvecklingsprocesser utifrån verksamhetens behov. Uppdraget och arbetssättet är varierat, det kan handla om att kartlägga verksamheten tillsammans med förskolechefen, handleda kollegor och driva förändringsprocesser i stort för att stödja och utveckla arbetet i förskolan.

Lektor

Dina arbetsuppgifter som lektor är att stärka det vetenskapliga förhållningssättet och aktuell forskning för din verksamhet. Arbetsuppgifterna kan innebära att utveckla ämnesundervisningen men även stärka det vetenskapliga synsättet rent generellt inom ett skolområde eller ett ämnesområde.

Pedagogista

Pedagogista är en vidareutbildning till förskolepedagogutbildningen som drivs av Reggio Emiliainstitutet. Här har du som förskolepedagog möjlighet till en karriärtjänst som innebär att du ska verka som inspiratör och utvecklingsledare för andra förskolepedagoger. Du kan antingen ha tjänsten som pedagogista vid sidan av ditt vanliga uppdrag som förskolepedagog eller arbeta med utvecklingsarbete på heltid.

Rektor

Som rektor ansvarar du för en eller flera förskolor, en grundskola eller en gymnasieskola. Du har verksamhetsansvar, budgetansvar och personalansvar samt driver den pedagogiska utvecklingen.

Biträdande rektor

Våra biträdande rektorer har antingen eget verksamhetsansvar eller stöttar skolledarna i deras budget-, elev- och personalansvar. De leder resultat- och kvalitetsarbetet i dialog med sina medarbetare i form av ett nära ledarskap. Utvecklingsarbeten utgör en stor och viktig del av arbetsuppgifterna, både som pedagogernas stöd och utmanare.

Forskare

Vi arbetar på vetenskaplig grund inom Helsingborgs stads skolor och uppmuntrar också våra medarbetare till fortsatt utveckling genom forskning och vetenskapliga studier.

Karriär i sidled

Vi vill att du som medarbetare i Helsingborgs stads skolor ska få möjlighet att få gå från vilja till handling. Vi delar med oss till varandra och uppmuntrar mod, nya idéer, engagemang och nyfikenhet. Därför har du hos oss möjlighet att får använda just dina styrkor och göra det som driver dig och det som du ser ger resultat. Till exempel har vi pedagoger hos oss med titlarna äventyrspedagog, hälsocoach eller IKT-pedagog.