Har du träffat Tony?

Vet du vem Tony Mufic är? Det är vår nya utbildningsdirektör som började hos oss i augusti 2017 och det är han som leder vår organisation. Här kan du läsa en intervju med Tony för att lära känna honom lite bättre och få reda på vad han har för vision för Helsingborgs stads skolor.

Tony Mufic, utbildningsdirektör Helsingborgs stad.

Hallå där Tony Mufic! Vem är du?

– Jag är mellanstadielärare och ämneslärare i historia och samhällskunskap för grundskolan och gymnasiet. Har varit chef i 20 år och haft uppdrag framför allt inom utbildning men även inom fritid och socialtjänst. Jag tycker att förskola och skola är något av det mest fantastiska som finns för att föra lärdomar vidare och för att förbereda kommande generationer att ta stafettpinnen mot framtiden.

Vad gör en utbildningsdirektör?

– Leder många möten inom skol- och fritidsförvaltningen, deltar i flera stadsövergripande projekt och representerar Helsingborg i samarbete med vår omvärld. Jag är ansvarig för beredning av ärende till två nämnder och när beslut är fattat är jag ansvarig för att det genomförs. Jag är chef för chefer och leder skol- och fritidsförvaltningen genom andra chefer.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig?

– Pågatåg från Halmstad, där jag bor, klockan 6.45. Börja dagen med att sondera nyhetsrapportering samt läser och besvarar mail. Dagarna består oftast av inbokade möten som jag i stor utsträckning leder. Jag har en daglig kontakt med medarbetare, regelbundna verksamhetsbesök och långsiktig planering som utgår ifrån styrande dokument från kommunfullmäktige och nämnd. Tillbaka i Halmstad antingen vid 17.15 eller 18.15 förutom när det är kvällsmöten. Därefter har jag mobilen på bevakning och finns tillgänglig om jag behöver kontaktas kring något extraordinärt.

Nu har du hunnit bli lite varm i kläderna, vad ser du som de viktigaste frågorna framöver?

– Jag gillar utmaningen att ”såsom du förstår ditt uppdrag utvecklar du det”. För mig innebär det att inte vara för snabb med långtgående slutsatser utan ta viss tid på sig och lyssna på medarbetare, besöka verksamheter och sätta sig in i stadens styrning och de förväntningar som finns på skol- och fritidsförvaltningen.
De viktigaste frågorna kan kategoriseras i tre delar;

  • Staden växer och vi ska planera och se till att det finns förskolor och skolor som följer barn- och elevprognosen.
  • Vi ska i takt med våra etableringar fylla våra verksamheter med ett kvalitativt innehåll såsom god undervisning och attraktiva lärmiljöer. För att lyckas med det behöver vi som stad vara en attraktiv arbetsgivare.
  • Elevers måluppfyllelse och skolors resultat. Vi ska bli lite bättre varje år och det blir vi genom att samarbeta än mer och träna ledarskap. Det behövs många ledare i förskolan och skolan och det börjar redan i barngruppen och i klassrummet.

Vad ser du för utmaningar som ni har framför er på kort sikt?

– Fortsatt förstärkning av vårt systematiska kvalitetsarbete. Det är ett starkt verktyg i förbättringsarbetet. Och en ekonomi i balans på alla våra enheter utan att vi tappar fokus på att vilja och våga utveckla våra verksamheter och bidra till att närma oss stadens vision.

Vad har du för vision för Helsingborgs stads skolor?

– Vi har en vision och det är stadens. År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. För skol- och fritidsförvaltningen handlar det om att konkretisera visionen och i handling visa vad det innebär för oss. Vi möter upp visionen genom utveckling, anpassning och organisering efter våra barns och elevers behov i samma anda. Vi tror på inkluderande lärmiljöer där alla känner sig välkomna och blir sitt bästa jag.

Varför ska man komma och arbeta inom Helsingborgs stads skolor?

– Staden för dig som vill något ger en fingervisning om våra ambitioner. Förutom personlig utveckling hamnar du i något så meningsfullt som barn och ungdomars växande.

Till sist, hur ser din drömskola ut?

– Min ledstjärna kring en drömskola är en skola som utvecklar människor som är till nytta för sig själva och sin omgivning.

Är du mer nyfiken på Tony kan du följa honom på Twitter och Instagram.

Avbryt

Lämna en kommentar