Helsingborgs stads skolor satsar på förskoleklasserna

Helsingborgs stads skolor har sedan 2016 bedrivit ett utvecklingsarbete av förskoleklasserna. I en artikel i Grundskoletidningen kan du läsa om hur kommunens pedagoger numer i större utsträckning utgår från elevernas nyfikenhet och intressen när förskoleverksamheten planeras.

Efter Skolinspektionens övergripande tillsyn i Helsingborgs stad 2015 framkom det att det fanns bristande möjligheter att följa upp förskoleverksamheten. Det blev startskottet för en storsatsning på förskoleklasserna med bland annat utbildningsträffar för stadens pedagoger.

Universitetsadjunkten Per Dahlbeck och pedagogistan Carina Wällstedt Johansson har tillsammans med skolledare och pedagoger drivit stadens satsning på förskoleklasserna.

– Förskoleklass är inte svårare än någon annan skolform, men man har bara ett år på sig. Vi har hjälpt pedagogerna att förtydliga målen, säger Per Dahlbeck.

Pedagogernas uppdrag har fått större fokus

Från 2016 finns ett eget kapitel om förskoleklasserna i läroplanen vilket många anställda upplevt som positivt då pedagogernas uppdrag fått ett större fokus. Samma år började även kommunens pedagoger att träffas regelbundet. De har bland annat arbetat fram olika teman som eleverna intresserar sig för.

Learning study och pedagogisk dokumentation är två olika dokumentationsformer som pedagogerna har testat med gott resultat. Från att tidigare ha planerat ett förutbestämt innehåll anpassar nu pedagogerna verksamheten efter elevernas intressen. Detta arbetssätt har delvis upplevts som en utmaning, därför har det varit extra viktigt att diskutera och utbyta erfarenheter tillsammans med sina kollegor.

Utvecklingsarbetet har medfört positiva sidoeffekter

Under satsningens gång har projektdeltagarna observerat positiva sidoeffekter. Flera pedagoger har byggt upp lärmiljöer i klassrummen, vilket har lett till ett lugnt arbetsklimat och mindre stillasittande. Eleverna har även lärt sig mer om källkritik och inom fritidsverksamheten har äldre elever på skolan bidragit med boktips och goda råd.

Läs mer om Helsingborgs stads skolors satsning på förskoleklasserna här: http://grundskoletidningen.se/7-2018/med-sikte-pa-hog-kvalitet

Även Modern Barndom skriver om satsningen i nummer 2 (2018), tidningen kan beställas via denna sidan: http://www.reggioemilia.se/material/modern-barndom/modern-barndom/modern-barndom-nr-2-2018/ 

Avbryt

Lämna en kommentar