Hon bytte lantbruk mot läraryrket

Helsingborgs stads skolor jobbar aktivt med långsiktig kompetensförsörjning och erbjuder flera alternativa vägar fram till en lärarlegitimation. En av satsningarna är samarbetet med tvååriga ledarskapsutbildningen Teach for Sweden som Johanna Lindblom läser. Johanna har tidigare arbetat inom lantbruk men studerar nu pedagogik samtidigt som hon jobbar som NO-lärare på Gläntanskolan i Helsingborg. 

Johanna Lindblom undervisar i NO på Gläntanskolan.

Teach for Sweden (TFS) är ett tvåårigt ledarskapsprogram som leder till lärarexamen och lärarlegitimation. Programmet riktar sig till akademiker som sedan tidigare har ämnesbehörighet inom matematik, teknik, fysik, biologi, kemi, svenska, engelska eller spanska. Johanna Lindblom är en av cirka 70 personer runt om i Sverige som blev antagen till utbildningen 2019.

Efter två år får Johanna sin lärarlegitimation

Johanna är utbildad marinbiolog och biolog. Efter att ha arbetat som driftledare inom lantbruk i 15 år beslutade hon sig för att söka nya utmaningar.

– Jag tog kontakt med en studievägledare vid Lunds universitet som tipsade om Teach for Sweden som en tänkbar väg till läraryrket. Då beslutade jag mig för att skicka in en ansökan och blev efter flera steg i rekryteringsprocessen antagen till utbildningen, säger Johanna.

Under två års tid arbetar Johanna fyra dagar i veckan som ordinarie NO-lärare i årskurs 7 och 9 på Gläntanskolan i Helsingborg. Fredagarna ägnar hon helt och hållet åt sina studier där hon läser in en kompletterande pedagogisk utbildning (90 högskolepoäng) på distans via Luleå tekniska universitet. När utbildningen är avslutad har hon en fullvärdig lärarexamen och får sin lärarlegitimation.

Erfaren mentor till hjälp på skolan

På Gläntanskolan får Johanna pedagogiskt stöd av mentorn Sten-Ingmar Hemert och har även möjlighet att ställa ämnesspecifika frågor till Marie Hedstig som är pensionerad matte- och NO-lärare men som nu arbetar deltid.

– I min roll som mentor coachar jag Johanna i den pedagogiska biten och situationen i klassrummet. Jag har bland annat suttit med på några lektioner för att observera hur interaktionen med eleverna fungerar. Vi har även tid avsatt en gång i veckan för löpande reflektioner, säger Sten-Ingemar.

Sten-Ingemar har arbetat som lärare i franska, bild och svenska som andraspråk sedan 1986. Han har tidigare lång erfarenhet av rollen som VFU-handledare och VFU-koordinator.

– Jag tycker det är väldigt givande att ha en dialog med lärarstudenterna. Jag får möjlighet att reflektera kring varför jag gör saker på ett speciellt sätt, förklarar Sten-Ingemar.

Mentorn Sten-Ingmar Hemert, NO-läraren Johanna Lindblom och rektorn Ulrica Ekstrand på Gläntanskolan i Helsingborg.

Känner sig aldrig ensam

Vid samma tidpunkt som Johanna började arbeta på Gläntanskolan rekryterades flera nya lärare. För att kunna ge optimal introduktion startade skolan en intern nystartsutbildning för alla nyanställda som leddes av flera mentorer. Johanna får även mycket stöd av de andra som läser ledarskapsutbildningen.

– Sommaren innan utbildningen drog igång på allvar anordnades ett sommarinstitut under tio dagar. Vi deltagare fick då lära oss jättebra redskap för gott ledarskap i klassrummet, ett annorlunda upplägg än det som erbjuds i den vanliga lärarutbildningen. Under utbildningens gång har jag även ett stort stöd av nätverket. Vi har daglig kontakt och med jämna mellanrum arrangerar Teach for Sweden onlineträffar där vi kan diskutera sådant som vi funderar över. Jag känner mig aldrig ensam utan det finns alltid någon att bolla med eftersom jag totalt sett har stöttning av skolledning, mentor och alla människorna runt omkring Teach for Sweden, berättar Johanna.

Utöver det värdefulla nätverket får Johanna även stöd av Teach for Swedens organisation. Det finns en ledarutvecklare som kan stötta lite extra under jobbiga perioder. Två gånger per termin får Johanna dessutom besök av en representant som sitter med under lektionerna och ger konstruktiv feedback.

Ett smidigt sätt att studera utan studielån

Johanna tycker att Teach for Sweden har ett väl genomtänkt upplägg och att de har löst de praktiska bitarna på ett bra sätt.

– Det fungerar bra att läsa på distans. Teach for Sweden och Luleå tekniska universitet har löst det hela på ett smidigt sätt, exempelvis har jag kunnat skriva salstenta i Höganäs.

Det kan vara ett stort steg att börja jobba med barn efter att tidigare endast arbetat med vuxna. Därför blev den första tiden i klassrummet omtumlande för Johanna. Men trots att det var kämpigt till en början uppskattar hon möjligheten att få känna på det praktiska arbetet från början.

– Jag skulle helt klart rekommendera andra som vill byta karriär att söka till Teach for Sweden. Genom att från början kastas in i hetluften i klassrummet märker man direkt om läraryrket är rätt för en själv, jag har inte ångrat att jag vågade prova. Det är även en stor fördel att kunna studera till lärare utan att behöva ta något studielån, säger Johanna.

Skolan vågade satsa på något nytt

Gläntanskolans rektor Ulrica Ekstrand hade en pågående rekryteringsprocess igång när hon kom i kontakt med Teach for Sweden. Efter en inledande mejlkonversation där hon beskrev skolans behov återkom Teach for Sweden med förslag på lämpliga kandidater. Ulrica fastnade för Johannas bakgrund och de träffades för ett förutsättningslöst möte.

– Vi i skolledningen såg flera fördelar med att testa något nytt. En lärare ska vara bra på att planera och kunna jobba självständigt med eget ansvar, det är egenskaper som stämmer väl in på Johanna. Vid det aktuella tillfället hade vi precis rekryterat många nya och unga lärare, därför såg vi det även som positivt att Johanna hade en lång arbetslivserfarenhet, säger Ulrica.

Nu när Johanna har hunnit avverka den första av totalt fyra terminer på skolan har Ulrica hunnit få en bra uppfattning Teach for Swedens upplägg.

– För oss i skolledningen blir det inga överraskningar, vi vet om att Johanna studerar varje fredag och det blir lätt att planera därefter. Jag tycker det är ett bra koncept och eftersom det rör sig om hela 80 procents närvaro på skolan är det attraktivt. Så jag skulle absolut kunna tänka mig att rekrytera fler lärare via Teach for Sweden i framtiden, berättar Ulrica.

Avbryt

Lämna en kommentar