Hos oss får du priser när du vågar tänka nytt

Även om du gör ett misstag kan du få ett pris. Så är fallet om du jobbar i Helsingborgs stad. Varje år lyfter staden fram förebilder, goda exempel och lärdomar från misstag genom att dela ut interna kvalitetsutmärkelser. Syftet är att öka takten i stadens kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Helsingborgs stads skolor fick totalt 5 av 16 nomineringar när pristagarna i årets interna kvalitetsutmärkelser skulle koras. Salladsgatans förskola och projektet SmartMat Hbg prisades slutligen för sina insatser.

Pristagarna får förutom ära och berömmelse också en prissumma som varierar mellan 10.000–100.000 kronor och ska användas till någon form av kompetensutveckling för arbetsplatsen eller den enskilda medarbetaren.

Prisas för sitt arbete med klimatsmart mat

I augusti 2018 startade projektet SmartMat Hbg vars mål är att halvera matsvinnet och öka andelen klimatsmart mat i Helsingborgs stads skolor. Projektet finansieras via Naturvårdsverket och klimatklivet och utförs av skol- och fritidsförvaltningen. Nu är satsningen inne i sitt slutskede och har redan nått många framgångar. I år tilldelas de utmärkelsen Årets nytänk-miljökliv.

Mónika Rüll Lundin, SmartMat Hbg

– Utmärkelsen är ett bevis på att vårt arbete nått ut på bred front och att vi fått ett fint erkännande för det vi uppnått. Det är väldigt ärofyllt att ha fått utmärkelsen då vi såklart själva ser de miljömässiga fördelarna med vårt arbete, att minska matsvinnet och att arbeta med klimatsmart mat. Utmärkelsen får vi också för det förvaltningsövergripande samarbete vi har fått till via projektet, ett väldigt roligt sätt att arbeta på, säger Mónika Rüll Lundin som är projektledare för SmartMat Hbg.

– Genom de interna utmärkelserna lyfter vi i staden på ett roligt sätt fram allt gott som händer i våra kommunala verksamheter och låter våra förvaltningar och arbetsplatser inspirera varandra.

Än så länge är det inte spikat hur SmartMat Hbg ska använda sina prispengar. Men siktet är inställt på någon form av fortbildning som ska vara både inspirerande och lärorik samt kopplad till ämnet mat.

Silver till förskola i Laröd

Skogsgläntans förskola i Laröd kammade hem silvermedaljen i kategorin Årets arbetsplats. Marie Hertzman arbetar som kock/måltidspedagog på förskolan och är tacksam över sin arbetsplats goda teamanda.

Marie Hertzman, Skogsgläntans förskola

– Vi har en härlig stämning på vårt jobb och lämnar ingen utanför. Om det är något som händer så pratar vi om det och reder ut det. Som kock på förskolan är jag ensam i köket. Men pedagogerna bjuder in mig i deras arbete och jag följer med deras olika teman i barngrupperna. Kommer jag med några idéer på vad vi kan göra så hänger pedagogerna på, säger Marie.

Personalen på Skogsgläntans förskola är överens om att det är otroligt viktigt att må bra på sin arbetsplats och att få ha en känsla av att det arbete som utförs är värdefullt. Utmärkelsen fungerar som en bekräftelse på att de gör ett bra jobb. Via uppmärksamheten hoppas förskolan kunna inspirera andra i staden.

– Vi är alla en del i ett sammanhang och tillsammans skapar vi värde. Detta är viktigt för varje individ och det är därför det ska spridas så att alla kan få uppmuntran till att skapa en sådan arbetsplats.

Personalen ser fram emot en inspirationsdag som de planerar att besöka med hjälp av prispengarna de har tilldelats. Höjdpunkten kommer att bli en föreläsning för hela kollegiet med Anders Hansen, författare och överläkare i psykologi.

Avbryt

Lämna en kommentar