”Jag skulle ha kunnat adopterat allihopa”

Det här är vår utbildningsdirektör Ing-Marie. Hon och Maria, en av våra förstelärare i fritidshem, träffar du i den tredje och sista delen i “Skolskjutsen”. De pratar om vilka förväntningar som finns på dig som pedagog i Helsingborgs stads skolor och om vilket stöd som finns runt dig för att du ska klara jobbet på bästa sätt.

Vad har pedagogerna här som inte andra har?

I Helsingborgs stads skolor tror vi på ett genomtänkt och strukturerat stöd till våra pedagoger för att underlätta och skapa bra förutsättningar till att klara uppdraget. Ett sätt för oss att ge det stödet är genom Pedagogiskt center. Här arbetar runt 100 engagerade medarbetare med olika kompetenser och specialistområden för att stötta, inspirera och dela kunskap vidare. Det är mediepedagoger, läs- och skrivexperter, IKT-strateger, speciallärare och pedagoger med olika djupkompetenser. Alla med uppdrag att få fler barn och elever att lyckas nå sina mål.

Läs mer om vårt stöd till pedagogerna här.

Karriär på äventyr

För att våra barn och elever ska lyckas att nå sina mål, behöver också du som medarbetare hos oss lyckas. Vi vill uppmuntra dig som jobbar här att visa vad du går för. Våga satsa på det du tror på och berätta hur vi kan bli bättre. Ett exempel på det är det vi kallar att göra karriär i sidled. Maria, som du träffar i filmen, är en av våra äventyrspedagoger och hon har fått jobba vidare med en undervisningsmetod som hon brinner för och tror på.

Läs mer om det här på pedagogsajten.

Avbryt

Lämna en kommentar