Kollegialt lärande genom kollegial handledning

Vill du utvecklas i din lärarroll? Har du tillåtelse att prova nytt och kanske misslyckas? Vi i Helsingborgs stads skolor uppmuntrar till att tänka annorlunda och på Maria Parkskolan har man testat ett helt nytt grepp på kollegialt lärande.

Två kvinnliga lärare tittar på en datorskärm.

Har du hört talas om auskultation? Det är en del i det koncept som förstelärarna Camilla Johansson och Malin Bengtsson på Maria Parkskolan i Helsingborg har tagit fram i arbetet med kollegial handledning. Syftet är att höja måluppfyllelsen på skolan, att utveckla verksamheten och stärka varje enskild pedagog.

– Konceptet och formen för handledningen har vi själva byggt upp och det fungerar väldigt bra. Vi har lett det här arbetet i 1,5 år nu och det ska vi leda vidare. Det känns viktigt och vi är stolta över det, säger Malin Bengtsson.

Auskultation och handledningsträffar

I arbetsformen ingår bland annat handledningsträffar en gång i månaden och auskultation – att aktivt observera en kollega under ett undervisningstillfälle och därefter diskutera en given uppgift en gång per termin.

– En viktig del i arbetet är att vi hjälper varandra så att alla kan genomföra sina klassrumsbesök. Vi finns alltid tillgängliga för de som behöver hjälp och vi ansvarar också för att stämma av med vår biträdande rektor om det skulle behövas vikarie, säger Camilla Johansson.

Starkt stöd från ledningen

– Att det finns tid avsatt för alla delar av det kollegiala arbetet tror jag är en förutsättning för att man ska kunna lyckas, säger Malin Bengtsson.

Arbetet med att auskultera har varit utmanande och ibland läskigt men många av kollegorna är nöjda med arbetet och känner att de vill göra mer. Både Camilla och Malin ser den kollegiala handledningen som ett långsiktigt arbete och tror att det allra viktigaste för att arbetet ska kunna fortsätta är stödet från ledningen vilket de känner att de verkligen har på Maria Parkskolan.

Läs mer om auskultation och kollegial handledning på Pedagogsajten: https://pedagogsajten.familjenhelsingborg.se/kollegial-handledning-starker-och-utvecklar/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *