Medarbetare i Helsingborgs stad

Som medarbetare i våra förskolor och skolor är du en av cirka 9 000 medarbetare i Helsingborgs stad. Vi är många som tillsammans jobbar mot samma vision. Att göra Helsingborg till den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden. Staden för dig som vill något.

En del i det arbetet är att göra Helsingborgs stad till en av landets mest attraktiva arbetsgivare. Det förutsätter medarbetare som är motiverade, engagerade och stolta över sitt uppdrag – och att alla har en uppriktig vilja att utveckla och utvecklas.

En attraktiv arbetsplats där vi alla hjälps åt ställer också krav på ett inspirerande, handlingskraftigt och modigt ledarskap – ett ledarskap som tar ut riktningen för hur stadens vision och politiska mål realiseras. Utveckling av medarbetarskap och ledarskap går hand i hand hos oss.

Det här förväntar vi oss att du som medarbetare i Helsingborgs stads skolor kan ställa upp på:

  • Jag vill lyckas
  • Jag skapar värde
  • Jag samspelar
  • Jag leder mig själv

Mer om Helsingborgs stads medarbetarpolicy kan du läsa här.

Avbryt

Lämna en kommentar