Nyutexaminerad ämneslärare på nystartat lärlingsgymnasium

Efter sin första tid som både ny lärare och på en nystartad skola är Emma Fäldt många erfarenheter rikare. På mindre än två år har hon varit med om att gå från mer eller mindre uppstartskaos till en väl fungerande skolverksamhet. Mycket tack vare alla möjligheter och all kompetens som finns inom Helsingborgs stads skolor.

Emma Fäldt tog sin lärarexamen i juni 2017 och kastades direkt in i hetluften när hon var med och startade upp Helsingborgs Lärlingsgymnasium i augusti samma år. I början var mycket oklart så det var bara att kavla upp ärmarna och hjälpa till med både stort och smått.

– Jag uppskattade känslan av att ingenting satt i väggarna utan att vi fick vara med och skapa allt från början. Och framförallt i en så liten verksamhet där vi då bara var runt tio anställda, då finns det möjlighet till mycket inflytande.

Kan vara med och påverka

Efter ett första år där de anställda fick springa på alla bollar för att få akuta saker gjorda är det nu andra förutsättningar. Nu upplever Emma att hon kan ta ett steg tillbaka och välja att engagera sig i de projekt hon själv intresserar sig för.

– I mån av tid är jag med i så mycket som möjligt. Jag är en del av internationaliseringsgruppen där vi bland annat sökt stöd från Erasmus+ så att våra elever ska kunna ha utlandspraktik. Sedan sitter jag med i marknadsföringsgruppen som tittar på give aways och sådana saker. Därutöver är jag även postansvarig.

Bra samarbete med andra skolor i staden

Under lärarutbildningen skaffade sig Emma praktisk erfarenhet från både kommunala och privata skolor i olika kommuner via sin praktik. En av fördelarna hon har uppmärksammat med att jobba i Helsingborgs stads skolor är att det är en stor organisation med mycket resurser.

– Behöver man hjälp med något så finns det alltid hjälp att få. Man kan exempelvis kontakta Helsingborgs stads IT-Supportcenter om tekniken strular eller mejla någon lärare på en annan skola. Det finns alltid resurser att tillgå.

Just Lärlingsgymnasiet är ett gott exempel på hur det är möjligt att dra nytta av kompetensen inom den stora organisationen. Skolan har yrkeslärare från Rönnowska skolan och Filbornaskolan, samhälls- och historielärare från Olympiaskolan och frisörlärare från Nicolaiskolan.

– Vår matematiklärare är ett annat exempel på hur vi på vår skola drar nytta av den stora organisationen. Han är ensam om sitt ämne på skolan men har ändå möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter genom att ingå i ett ämneslag med andra matematiklärare inom staden.

Tidigare arbetslivserfarenhet stärker trovärdigheten

Innan Emma blev lärare arbetade hon bland annat som kioskbiträde och fastighetsskötare. De tidigare arbetslivserfarenheterna drar hon nytta av i sin roll som ung och relativt ny lärare. Eftersom hon dessutom undervisar lärlingselever känner Emma att elevernas trovärdighet för henne stärks när hon kan relatera till sina egna erfarenheter från arbetslivet under lektionerna.

– Om jag exempelvis har elever från hotell- och turismprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet eller handelsprogrammet så kan jag dra nytta av att jag tidigare har rört mig inom de branscherna. Då kan jag exempelvis hänvisa till att jag behövde kunna bra engelska eller veta skillnaden mellan två olika svenska begrepp. Jag får lite mer ethos när elever förstår att jag inte bara har varit lärare i hela mitt liv.

Avbryt

Lämna en kommentar