Om Helsingborgs stads skolor

Hej medarbetare!

Även om vi i tanken ofta vistas i framtiden blir det sällan som vi trott. Ett sätt att rusta sig väl för framtiden är att klara skolan. I Helsingborgs stads skolor har vi ett starkt fokus på varje elevs kunskapsutveckling. Vi vet att elever som klarar grund- och gymnasieskolan har gett sig själv många möjligheter för fortsatta studier och arbete.

Staden har tagit ut en riktning i visionen Helsingborg 2035 som säger att vi ska vara den skapande, pulserande, gemensamma och globala staden. I Helsingborgs stads skolor möter vi upp detta genom utveckling, anpassning och organisering efter våra barns och elevers behov i samma anda. Vi tror på inkluderande lärmiljöer där alla känner sig välkomna och blir sitt bästa jag.

Vi uppmuntrar en delakultur och vi hjälps åt med våra barns och elevers bästa i fokus. Våra utmaningar som växande stad är att bygga fler förskolor och skolor och att rekrytera nya medarbetare som fyller barnens och elevernas dagar med lärande. Allt med målet att varje elev ska lyckas.

Välkommen till Helsingborgs stads skolor, i staden för dig som vill något.

/Tony Mufic, utbildningsdirektör

Vår organisation

Arbetar du på en våra förskolor, fritidshem och skolor har du alltid 9 000 kollegor. Vi är alla en del av Helsingborgs stad, och tillsammans med alla stadens anställda är du och jag en av många delar i ett större sammanhang. Ett sammanhang där våra invånare i Helsingborg möter oss vid olika tillfällen, vid olika situationer i vardagen och i olika skeden i livet.

En stad. 9 000 medarbetare. En vision.

I staden finns tio förvaltningar där vi, skol- och fritidsförvaltningen, är den största med nästan 4 000 medarbetare. Vi styrs av våra två nämnder; barn- och utbildningsnämnden och idrotts- och fritidsnämnden med politiker valda av våra invånare. Vi är till för dem, och de är till för oss.