Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Om Helsingborgs stads skolor

im_webb_redHej medarbetare! Det krävs mod för att våga tänka framåt. Framtiden står redan runt hörnet och väntar på oss. Tillsammans har vi möjligheten – och skyldigheten – att ge våra barn och unga förutsättningar att bygga ett samhälle med sunda värderingar. Våra barn och unga har aldrig förr haft så mycket information att ta till sig på så många sätt. Det är vår utmaning att guida dem så att de hittar det de behöver och vet hur de ska använda det de hittar. Några saker tror vi i Helsingborgs stads skolor är särskilt viktiga för att uppnå detta. Vi tror på att arbeta med metoder som vilar på vetenskaplig grund. Vi tror på inkluderande lärmiljöer där alla känner sig välkomna och blir sitt bästa jag. Och vi tror på små och stora människors kraft att göra saker ihop, lära sig saker ihop, leva och skapa tillsammans. Hur klarar vi uppdraget? Genom en organisation där du som medarbetare har ett genomtänkt och  strukturerat stöd i form av specialister inom olika områden. Vi har en delakultur, och med hjälp av ny teknik och digitala system gör vi lärandet och arbetet både effektivare och roligare. Vi rekryterar människor som vill göra den här resan med oss. Och vi tror att du är en av dem. Välkommen till Helsingborgs stads skolor, i staden för dig som vill något. /Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör.

Vår organisation

Arbetar du på en våra förskolor, fritidshem och skolor har du alltid 9 000 kollegor. Vi är alla en del av Helsingborgs stad, och tillsammans med alla stadens anställda är du och jag en av många delar i ett större sammanhang. Ett sammanhang där våra invånarna i Helsingborg möter oss vid olika tillfällen, vid olika situationer i vardagen och i olika skeden i livet.

En stad. 9 000 medarbetare. En vision. I staden finns tio förvaltningar där vi, skol- och fritidsförvaltningen, är den största med nästan fyra tusen medarbetare. Vi styrs av våra två nämnder; barn- och utbildningsnämnden och idrotts- och fritidsnämnden med politiker valda av våra invånare. Vi är till för dem, och de är till för oss.