Allerums skola

Till Allerums skola

I Allerums lilla trygga skola i Helsingborg finns eleverna med de stora drömmarna. Vi har en väldigt bra gemenskap vilket i sin tur ger goda resultat för eleverna. För oss är trygghet en förutsättning för en bra skolgång. Och det kan vi erbjuda eleverna.