Ängslyckans förskola

Till Ängslyckans förskola

På Ängslyckans förskola finns fem avdelningar med olika åldersindelningar och pedagogiska former. Vi arbetar medvetet med språkutveckling och på några avdelningar finns ett nära samarbete med logoped från Region Skåne.