Bårslövs skola

Till Bårslövs skola

På Bårslövs skola är vi noga med att alltid tillföra glädje och engagemang in i undervisningen. Glada barn är nyfikna barn och nyfikna barn utvecklas. Med hjälp av en trygg atmosfär, utrymme att ha roligt och möjligheter att påverka sin egen undervisning ger vi våra elever på Bårslövs skola värdefulla verktyg för lärande.