Brunnsparksskolan

Till Brunnsparksskolan

Brunnsparksskolan är en F-5-skola med cirka 280 elever. Här arbetar vi tillsammans över årskurserna utifrån en helhetssyn och drar nytta av varandras erfarenheter. Skolan finns i tre byggnader i kanten av Ramlösa Brunnspark, som vi ofta använder i undervisningen.