Helsingborgs Lärlingsgymnasium

Till Helsingborgs Lärlingsgymnasium

Vi erbjuder yrkesprogram i form av lärlingsutbildning. Hos oss lär du dig ditt yrke på en arbetsplats samtidigt som du utför ett arbete. Minst halva lärlingsutbildningen är förlagd till en arbetsplats. Under din utbildning får du arbetslivserfarenhet och ett kontaktnät i branschen.

När du tar studenten från Helsingborgs Lärlingsgymnasium har du både en yrkesexamen och arbetslivserfarenhet, vilket ger dig en bra start i ditt kommande yrkesliv.