Holstagårdsskolan

Till Holstagårdsskolan

Vi är en skola för 6-16 år som ligger nära hav, skog, landborgen och idrottsanläggningar. Våra lokaler som byggdes i mitten av 90-talet främjar öppenhet och samarbete. Viktiga värden för oss på Holstagårdsskolan är trygghet, trivsel och att våra barn och ungdomar når sina mål.