Husensjö förskola

Till Husensjö förskola

Vi är en hälsofrämjande förskola som lägger stor vikt vid hälsa, kost, rörelse och utevistelse. I vår stora trädgård har barnen nära till såväl lekredskap som frukt och bär.