Kattarps förskola

Till Kattarps förskola

I ständig rörelse och nära till skratt och lek. Det är kännetecken för verksamheten på Kattarps förskola. Vi är en liten sammansvetsad enhet där ständig rörelse och utveckling är en naturlig del i vardagen.