Maria Park förskola

Till Maria Park förskola

Med stora ljusa lokaler, fint bibliotek och ett arbetssätt som utgår från barnens tankar och funderingar erbjuder Maria Park förskola i Helsingborg en lugn och trygg miljö.