Myrans förskola

Till Myrans förskola

På Myrans förskola står barnen i centrum. Hos oss går totalt 20 barn som är 1-5 år gamla. Musiken är ett viktigt verktyg för oss. Den ger glädje, stärker sammanhållningen och hjälper barnens språkutveckling. Vi är ute alla dagar i veckan och testar ofta nya lekplatser i det lugna närområdet.