Nallens förskola

Till Nallens förskola

Nallens förskola är en del av helheten Raus Planterings förskolor och skola. På Nallens förskola går 15 barn i åldrarna 1-3 år. Tillsammans med pedagogerna gör vi varje dag till ett lekande, lärande äventyr.