Påarps förskola

Till Påarps förskola

De erfarenheter barn får i förskolan lägger grunden till deras föreställning om sig själva som en tänkande, skapande och lärande individ. Och genom att vi, tillsammans med barnen, ständigt lyssnar, dokumenterar och reflekterar över deras lärande skapas de bästa förutsättningarna för utveckling.