Påarps skola

Till Påarps skola

På Påarps skola finns det plats och utrymme för alla att växa och utvecklas. Vi är en stor skola, utrustad för allas behov och med ett pedagoggäng som, med sin breda kompetens och flexibla förhållningssätt, arbetar med varje elevs bästa för ögonen.