Resursskolan

Till Resursskolan

Resursskolan Maria Park är en skola som erbjuder en anpassad lärmiljö med små lärgrupper och hög personaltäthet. Eleverna går i allmänhet hos oss i två år och målet med verksamheten är att hjälpa eleverna att bryta ett negativt mönster i förhållande till skolan och skapa förutsättningar för en fungerande skolgång i fortsättningen.