Rönnbäcksskolan

Till Rönnbäcksskolan

Rönnbäcksskolan vänder sig till elever med utvecklingsstörning och flerfunktionshinder som är i behov av den lilla verksamheten med sin anpassade inne- och utemiljö och behöver alternativa kommunikationssätt.