Rydebäcksskolan

Till Rydebäcksskolan

Att känna delaktighet, ha möjlighet att påverka och att ta ansvar. Det ser vi som viktiga förutsättningar för att barn ska trivas och utvecklas på sin skola. Genom att ha fokus på varje barns behov hjälper vi våra elever att utvecklas i sin egen riktning. Välkommen till Rydebäcksskolan – en skola för individen!