Skarans förskola

Till Skarans förskola

Skarans förskola ligger i ett trafiksäkert område där grönytor, lekplatser och skolgård kompletterar vår egen utemiljö. Det ger oss även en trygg och säker miljö för barnen att vistas i. Skarans förskola har två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år och ligger i Nanny Palmkvistskolans lokaler.