Skogsgläntans förskola

Till Skogsgläntans förskola

Vi på Skogsgläntans förskola har en hälso- och miljöprofil där vi lär barnen att ha ett levnadssätt som främjar hållbar utveckling. Miljöarbete är något kul och lustfyllt hos oss.