Slottsvångsskolan

Till Slottsvångsskolan

Slottsvångsskolan är skolan med gamla anor – vi har funnits sedan 1892. Men vi är också skolan med variation och nytänkande. För oss är mångfald, integration och jämställdhet naturliga inslag i kunskapsutvecklingen. På Slottet, som vår skola kallas, välkomnar vi alla elever oavsett bakgrund.