Språkförskolan

Till Språkförskolan

Välkommen till Språkförskolan! Vi vänder oss till barn som har behov av särskilt stöd för sina språkliga svårigheter. Vi som arbetar här är förskollärare, logoped och specialpedagog. Våra lokaler ligger på Arenans förskola.