Stattena förskola

Till Stattena förskola

Stattena förskola är den enda förskolan i Helsingborg som är hälsodiplomerad av Korpen. Vår förskola bedriver ett aktivt och långsiktigt hälsoarbete och vi lägger stor vikt vid utevistelse och rörelse.