Tågaborgsskolan

Till Tågaborgsskolan

Tågaborgsskolan har förskoleklass till och med årskurs 9. Skolan ligger mitt på Tågaborg och har plats för 550 elever. Tillsammans gör vi de 7555 timmar som F-9 utgör meningsfulla.