Västra Berga skola

Till Västra Berga skola

På Västra Berga skola står samverkan mellan klasserna i fokus. Här får alla chansen att mötas på lika villkor och i mötet utvecklas och lär vi av varandra.