Veingegatans förskola

Till Veingegatans förskola

Välkommen till Veingegatans förskola! Vi finns centralt på Wilson Park och har en härlig utemiljö med fruktträd och bärbuskar. Sång och musik är en stor del av vår verksamhet. Vi använder musik som en röd tråd i barnens lärande.