Viktoria förskola

Till Viktoria förskola

Viktoria förskola är förskolan där idrottsandan sitter i väggarna. Vi vill ge barnen en bra grund för sunda levnadsvanor och skapa ett stort intresse för rörelse, lek och idrott, nu och för framtiden.