Rektorn som gjort karriär utbildar nu morgondagens skolledare

Inom Helsingborgs stads skolor uppmuntras medarbetarna till ständig kompetensutveckling. I många fall leder de nya erfarenheterna till ett ökat ansvar och i vissa fall väljer medarbetarna att ta steget till en ledarposition. Ett bra exempel på en sådan karriärresa står Helena Rosenlöf för.

Helena började arbeta som lärare inom Helsingborgs stads skolor 1989, sedan dess har hon haft en lång rad tjänster, exempelvis som utvecklingsledare och vikarierande verksamhetschef. Sedan 2008 jobbar Helena som rektor på Ringstorpsskolan.

En av många anledningar till att Helena varit Helsingborgs stad trogen under alla år är möjligheten till kompetensutveckling. Helena har exempelvis genomgått både rektorsprogrammet och rektorslyftet. Dessutom har hon en mastersutbildning i aktionsforskning anordnad av Helsingborgs stad via Tromsö universitet.

Utbildar andra i skolledarskap

Ett av de första stegen i Helenas karriärresa var en internutbildning i skolledarskap som anordnades 2007.

– Jag utvecklades mycket under utbildningen, både yrkesmässigt och privat. Dilemmafrågor i rollen som ledare var en sak som jag särskilt uppskattade. Jag fick även en större kunskap om allt stöd som Helsingborgs stads skolor erbjuder. I min roll som skolledare kan jag få väldigt bra stöd i exempelvis juridiska och HR-relaterade frågor, berättar Helena.

I årets upplaga av utbildningen ”Träna skolledarskap” är Helena själv en av dem som håller i utbildningen. Den interna skolledarutbildningen riktar sig både till lärare och befintliga skolledare. Många lärare är nyfikna på vad skolledarjobbet innebär och kan under utbildningens gång bilda sig en uppfattning om yrket är rätt för dem. Nya skolledare ges möjlighet att via utbildningen få en ökad systemförståelse.

Staden ligger i framkant och vill utvecklas

Helena upplever att Helsingborg är en stad som vill ligga i framkant och följa med i utvecklingen. Utvecklingsarbetet sker med eftertanke, staden ligger steget före och undersöker om nya saker är värda att satsas på. Detta förhållningssätt speglas också i relationen mellan skolledare och medarbetare. Helsingborgs stads skolors anställda uppmuntras till ständig kompetensutveckling. Det leder till att många, liksom Helena, ges möjlighet att göra en karriärresa inom den egna organisationen.

Läs mer om några av Helsingborgs stads alla karriärvägar här:
https://skoljobb.helsingborg.se/gor-karriar-hos-oss/

Avbryt

Lämna en kommentar