Så hanterar vi kommentarer på webbplatsen

Dina kommentarer betraktas som en allmän handling och kan komma att diarieföras. Läs mer här: http://www.helsingborgsstad.website/startsida/kommun-och-politik/kontakt-och-paverkan/diarium-handlingar-och-protokoll/.

Här är det inte tillåtet att skriva ut sekretessbelagda uppgifter eller att kränka någon. Vi är måna om att alla som kommunicerar på sidan håller en god ton. Om du upptäcker kränkande innehåll kan du anmäla det till kontaktcenter@helsingborg.se.

Var också försiktig när du delar information personuppgifter eller annat material som kan vara känsligt.

Spam är inte heller tillåtet på sidan och upprepade inlägg kommer att tas bort.

Reklam från företag är inte okej och kommer att tas bort vid publicering.

Inlägg som görs ska handla om Helsingborg med omnejd. Irrelevanta inlägg kommer att tas bort.