Samverkan ger bästa möjliga stöd för nyanlända elever

Visste du att vår avdelning för modersmål, Modersmålsenheten, och mottagningsenheten för nyanlända elever i Helsingborg, Välkomsten, samverkar för en snabbare integration? Det har visat sig vara ett framgångsrecept och du kan läsa mer om det i en artikel i Tillväxt Sverige.

Vi i Helsingborgs stads skolor baserar vårt arbete med de nyanlända eleverna på ett helhetsperspektiv där elevens samlade styrkor, kunskaper och erfarenheter tas tillvara på.

– Våra nyanlända elever kommer till en mottagningsenhet som kallas för Välkomsten. Det unika i Helsingborg är att Välkomsten och Modersmålsenheten jobbar tätt tillsammans då vi är placerade på samma ställe och sedan augusti i år tillhör samma avdelning, säger Jennie Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborgs stad.

Tillsammans tar de båda enheterna ett helhetsgrepp som omfattar mottagningsverksamhet av nyanlända elever, modersmålsundervisning och studiehandledning. Vårt sätt att integrera dessa verksamheter har blivit ett framgångsrecept som ger nyanlända elever bästa möjliga utgångsläge inför sina framtida studier.

Läs mer här: http://www.xn--tillvxtsverige-9hb.se/integration/samverkan-och-eleven-i-fokus

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *