Satsningarna på språk och hälsa visar sig i skolresultaten

Språket och god hälsa är viktiga nycklar för goda skolresultat. Det menar Cissi Warntoft, rektor på Drottninghögsskolan i Helsingborg, och mer om det samt Helsingborgs stads skolors satsningar på digitalisering kan du läsa i en artikel i Framtidens Karriär.

Drottninghögsskolan ligger i ett mångkulturellt område där det talas många olika språk vilket har satt stort fokus på språkutvecklande arbetssätt.

– Språket är en viktig nyckel för elevernas utveckling och vi lägger stor vikt på att alla våra elever utvecklar ett rikt språk för att nå sina mål, säger Cissi Warntoft, rektor på Drottninghögsskolan.

Obligatorisk rörelseglädje på schemat

En annan viktig del är skolans hälsoarbete. Hösten 2017 lanserades en ny hälsoplan som bland annat inneburit att skolan tagit bort förmiddagsrasten och ersatt den med obligatorisk rörelseglädje för eleverna.

– Förutom de direkta hälsoeffekterna har åtgärden fört med sig att konflikterna i samband med rast har försvunnit, vilket gör att lärarna kan använda all tid åt inlärning. I vanliga fall brukar skolsatsningar ta lång tid men detta har gett resultat väldigt snabbt, säger Cissi Warntoft.

Digitalisering högt på agendan

Digitalisering är en annan punkt som står högt på Drottninghögsskolans och alla andra kommunala skolor i Helsingborgs agenda. I Helsingborgs stads skolor drivs arbetet i fyra parallella spår som omfattar teknik, programvara, infrastruktur och kompetens.

– Tekniken betyder ingenting om den inte har något innehåll och lärarna inte har kompetens att nyttja de digitala verktygen för lärande. I Helsingborgs stads skolor har vi lyckats hålla de fyra spåren levande, säger Matz Ingvarsson, verksamhetschef i Helsingborgs stads skolor.

Läs mer om Drottninghögsskolans och Helsingborgs stads skolors satsningar här: http://lararkarriar.se/grundskola/presentation/har-gar-goda-skolresultat-och-god-halsa-hand-i-hand/

Avbryt

Lämna en kommentar